Filipino Music
Tagalog Songs of Yesteryears

Dahil sa Isang Bulaklak
Jun Polistico