Filipino Music
Tagalog Songs of Yesteryears

Kay Ganda ng Ating Musika
Hadji Alejandro
hadji alejandri,hadji alejandro,hadji alejandro, hadji alejandri,hadji alejandro,hadji alejandro, hadji alejandri,hadji alejandro,hadji alejandro,
hadji alejandri,hadji alejandro,hadji alejandro, hadji alejandri,hadji alejandro,hadji alejandro,