Filipino Music
Tagalog Songs of Yesteryears

Saan Ka Man Naroroon
Pilita Corales
pilita corales,pilita corales,pilita corales, pilita corales,pilita corales,pilita corales, pilita corales,pilita corales,pilita corales,
pilita corales,pilita corales,pilita corales, pilita corales,pilita corales,pilita corales,